تماس بگیرید و سلب مسئولیت

BRAINHIVE CONSULTING GMBH
مدیر Joachim Görbert

 

دفتر مرکزی انگلستان
483 Green Lanes
London, UK
N14 4BS

مکان ما

دفتر مرکزی آلمان
Tal 44
D-80331 München

مکان ما

 

اداره آلمان (آدرس قدیمی)
Fichtestr. 18a
D-65719 Hofheim a.T.

 

اطلاعات تماس

Email:
info[at]brainhive.de


Phones:
Germany & EU: +49 (0) 6192-703 41 53
US & International: +1 (844) 434 96 92

Skype-ID: joegoerbert

 

کانال های اجتماعی
LinkedIn
Facebook
Google
Youtube

 

سلب مسئولیت:

مسئولیت محتوا

ما تلاش می‌کنیم اطلاعات روی وبسایتمان را به روز نگه داریم، اما هیچ گونه مسئولیتی برای محتوای ارائه شده قبول نمی‌کنیم. بر طبق بند 7 بخش 1 از TMG (قانون Tele-Media آلمان)، قانون، مسئولیت ما را به عنوان یک ارائه دهنده خدمات به محتوای خودمان در صفحات این وبسایت محدود می کند.

با توجه به بندهای 8 تا 10 از TMG، ما ملزم به نظارت بر اطلاعات شخص ثالث که در وب سایت ما ارائه شده یا ذخیره شده نیستیم. با این وجود، ما هر لحظه پس از اطلاع از این که یک محتوا قانون را نقض می‌کند، فورا آن را حذف خواهیم نمود. مسئولیت ما در چنین مواردی از زمانی که از نقض مربوطه مطلع می‌شویم، آغاز می شود.

 

حق تکثیر (کپی رایت)

محتوا و آثار ارائه شده در صفحات این وبسایت تحت قوانین حق تکثیر آلمان قرار دارد. تکثیر، پردازش، توزیع یا هر نوع تجاری‌سازی چنین موادی جدای از محدوده قانون حق تکثیر، نیازمند رضایت کتبی و قبلی از نویسنده یا خالق آن است.

 

حفاظت از داده‌ها

لطفا توجه داشته باشید که در انتقال داده‌ها از طریق اینترنت مانند ایمیل‌ها، خطرات امنیتی ذاتی وجود دارد، زیرا غیرممکن است که در برابر دسترسی غیرمجاز توسط اشخاص ثالث به طور کامل محافظت کرد. با این وجود، به موجب این بند، ما از داده‌های شما محافظت می‌کنیم. به طور خاص، اطلاعات شخصی تنها در صورتی از طریق اینترنت انتقال می یابند، که حقوق شخص ثالث را نقض نکنند، مگر اینکه طرف مربوطه با آگاهی به چنین خطرات امنیتی موافقت قبلی خود را ارائه داده باشد. بر این اساس، به عنوان ارائه دهنده وبسایت، ما به هیچ وجه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از چنین خطرات امنیتی یا هر گونه اقدام قصورانه از طرف ما نخواهیم داشت.

ما با استفاده از هر گونه اطلاعات تماس موجود توسط شخص ثالث برای ارسال تبلیغات ناخواسته مخالف هستیم. به عنوان ارائه دهنده وبسایت، ما حق اقدام قانونی علیه پیام‌های ناخواسته و یا ارسال ایمیل به صورت هرزنامه و دیگر مواد تبلیغاتی مشابه را محفوظ می‌داریم.